E-Catalog > อุปกรณ์ป้องกันมือ > ถุงมือเคฟล่าร์ กันลื่น

PAGE VIEW : 9,462

Product Information :

Name :
ถุงมือเคฟล่าร์ กันลื่น
Category :
  1. ความปลอดภัย และสุขภาพ
Sub - Category :
  1. อุปกรณ์ป้องกันมือ
Model :
ACF 146-512
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ถุงมือ Kevlar กันบาด กันความร้อน พิมพ์พีวีซี ป้องกันการลื่นบนฝ่ามือ

Product Detail :

ถุงมือ Kevlar กันบาด กันความร้อน พิมพ์พีวีซี ป้องกันการลื่นบนฝ่ามือOther Product In Group "อุปกรณ์ป้องกันมือ (8)"