E-Catalog > อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง > อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง Safety Block

PAGE VIEW : 21,628

Product Information :

Name :
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง Safety Block
Category :
  1. ความปลอดภัย และสุขภาพ
Sub - Category :
  1. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
Brand :
SSEDA
Model :
Safety Block
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง Safety Block
อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดเชือกม้วนเก็บอัตโนมัติ สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง/แนวราบ

-ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานด้วยระบบ Self Locking กรณีเกิดการพลัดตก

-มีขนาดความยาวให้เลือก 20 - 30 M

-น้ำหนัก รุ่น 20 m, น้ำหนัก 9.1 kg : รุ่น 30 m, น้ำหนัก 11 kg และ รุ่น 10 m, น้ำหนัก 8.2 kg

Product Detail :