E-Catalog > อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ > หมวกนิรภัยปีกรอบ Alfa2

PAGE VIEW : 8,470

Product Information :

Name :
หมวกนิรภัยปีกรอบ Alfa2
Category :
  1. ความปลอดภัย และสุขภาพ
Sub - Category :
  1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
Brand :
ALFA2
Model :
หมวกนิรภัยปีกรอบ
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
หมวกนิรภัยปีกรอบคุณภาพ E,G,C

Product Detail :

หมวกนิรภัยปีกรอบ

 

* หมวกนิรภัยปีกรอบคุณภาพ E,G,C ผลิตโดย HDPE สามารถทนแรงกระแทก แรงเจาะ และทนกระแสไฟฟ้าแรงสูง
* หมวกนิรภัยปีกรอบ มีสีขาว,เหลือง,เขียว
* หมวกนิรภัยปีกรอบรุ่นนี้ ได้มาตรฐาน : ANSI Z89.1-2003 TYPE I CLASS E, G&COther Product In Group "อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (10)"