แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

 

 

แจ้งปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่ 28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

 และจะเปิดทำการปกติในวันพุธที่ 3 ม.ค. 2561

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน