ประกาศปิดทำการชั่วคราว ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

 

ประกาศปิดทำการชั่วคราว ในวันพฤหัสที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในทุกช่องทาง

และจะเปิดดำเนินการปกติ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ ที่นี้