ขอแจ้งประกาศวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

   


   เรื่อง ประกาศวันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่

   เรียน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทราบ


                เนื่องด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้เฟิสท์2010 จะหยุดทำการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 – วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2559

และจะเปิดทำการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559

                ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและ

สัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมองให้มีโชค มีลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจ

ทุกประการด้วยเทอญ

                                                                                                                               

                                                                                                                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการจากเรา 

                                                                                                                                            คณะผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟตี้เฟิสท์2010

                                                                                                                                                 Hot Line 085-955-4087 , 086-789-1930