สวัสดีปีใหม่ 2557

Happy New Year 2014


ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไป


สวัสดีปีม้า 2557 ^_^