สูตรสำเร็จ on line

หาอ่านได้ที่ อุตสาหกรรมสารเล่มใหม่ล่าสุด เดือนมิถุนายน 2554  (www.dip.go.th) เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม