วิธีใช้และบำรุงรักษารองเท้าเซฟตี้

วิธีใช้และบำรุงรักษารองเท้าเซฟตี้

1. เลือกชนิดรองเท้าให้เหมาะสมกับชนิดของงาน เช่น การใช้รองเท้าเซฟตี้ในงานก่อสร้างหรืองานที่อาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับวัสดุหล่นทับ การบาด การทะลุผ่าน ควรใช้รองเท้าหัวเหล็ก และมีแผ่นรองบริเวณฝ่าเท้า เป็นต้น

2.  รูปทรงและขนาดเหมาะสมกับเท้า น้ำหนักไม่มากเกินไป  สวมกระชับ ใส่สบาย เช่นเดียวกับรองเท้าแบบอื่นๆ และถอดใส่สะดวกเมื่อเหตุ ฉุกเฉิน เช่น สารเคมี หรือสะเก็ดไฟ กระเด็นเข้าไปในรองเท้า เป็นต้น

     3. ก่อนจัดซื้อ หรือนำมาใช้ เจ้าของสถานประกอบการควรจะแน่ใจว่า รองเท้าเหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบต่างๆ และได้มาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องของการทดสอบแรงกด แรงกระแทก รองเท้าที่ใช้ป้องกันกระแสไฟฟ้าในงานที่เกี่ยวข้องไฟฟ้าทั้งหมด ควรได้รับการทดสอบความต้านทานไฟฟ้าของพื้นรองเท้า นอกจากนี้ควรทดสอบการติดแน่นของพื้นรองเท้า และการทนแรงทะลุของแผ่นโลหะที่รองบริเวณฝ่าเท้า เป็นต้น

     4. จัดให้มีการอบรมพนักงานหรือจัดทำคู่มือแนะนำถึง
          - ความสำคัญของการป้องกันเท้า และการใช้รองเท้านิรภัยให้เป็นที่ยอมรับและตระหนักถึงการใช้อย่างจริงจัง
          - การเลือกใช้รองเท้าแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
          - แสดง หรือสาธิต การใช้ และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี

     5. ก่อนนำรองเท้านิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันขาและเท้ามาใช้ทุกครั้ง หรือหลังเลิกใช้งานแล้ว ควรตรวจสอบว่ายังมีสภาพใช้งานได้ต่อไปหรือไม่ ควรแก้ไขหรือส่งให้ช่างซ่อมส่วนใดบ้าง

     6. โดยทั่วไปรองเท้าและอุปกรณ์ป้องกันขาและเท้าทั้งหมด ควรเก็บในที่สะอาดและแห้งไม่ปะปนกับอุปกรณ์อื่นๆ

     7. ทำความสะอาดเช็ดสิ่งสกปรกต่างๆ ออกหลังการใช้งานทุกครั้ง และระวังการติดเชื้อบริเวณเท้า